Sprint Bioscience

sprint075

 

Sprint Bioscience grundades 2009 av Prof. Pär Nordlund, Dr. Anders Åberg, Dr. Martin Andersson, Jessica Martinsson och Kent Hallberg. Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin med målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience driver utveckling av flera läkemedelskandidater parallellt och har starkt fokus på tidig kommersialisering. Bolagets målsättning är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt ta intressanta läkemedelsprojekt från upptäcktsfasen fram till att en läkemedelskandidat redo för kliniska studier har identifierats. I oktober 2014 genomförde Sprint Bioscience en spridningsemission och noterades på NASDAQ First North. Idag är Sprint Bioscience noterade på First North Premier under kortnamnet SPRINT.

Med sin mycket effektiva teknologiplattform kan bolaget snabbt identifiera molekyler med egenskaper som är lämpliga för läkemedelsutveckling. Dessa molekyler ger en god grund för att utveckla projektportföljen. I en iterativ process som inkluderar proteinvetenskap, fragment-screening, läkemedelskemi, röntgenkristallografi, biokemiska och cellulära testmodeller, kan Sprint Bioscience omvandla dessa molekyler till högkvalitativa läkemedelskandidater.

Sprint Bioscience har idag 22 anställda, varav 18 arbetar med forskning och utveckling. Bolagets lokaler i Novum, Huddinge är utrustade med moderna laboratorier för att bedriva avancerad läkemedelsutveckling. Ledningsteamet består av Anders Åberg, Martin Andersson, Jessica Martinsson, och Anne-Marie Wenthzel.

Mer information finns på hemsidan www.sprintbioscience.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *