Speedment

Speedment  är ett programvaruföretag med huvudkontor i Palo Alto USA. Företagsnamnet “Speedment” är en kombination av “Speed” och “development” och härrör från grundarnas bakgrund som rutinerade utvecklare. Företaget fokuserar på utvecklingsverktyg som är banbrytande för optimering av prestanda i databasapplikationer.

Genom ett helt nytt tänk tar Speedment existerande databaser och gör dem flerfaldigt snabbare. Det är en patentsökt mjukvarulösning som accelererar en databasapplikation ca 100.000 gånger genom att i realtid automatiskt skapa en speglad grafdatabas. Produkten finns i både i OpenSource och Enterprise-version. Speedment tog en plats på 33-listan 2015 och samtidigt blev Carina Dreifeldt utnämnd till Årets kvinnliga entreprenör av Nasdaq.

Speedment grundades 2010 av entreprenörerna Carina Dreifeldt och Per-Åke Minborg. Båda har en bakgrund som civilingenjörer inom elektroteknik och lång erfarenhet av att starta företag bland annat har dem tillsammans framgångsrikt utvecklat patentportföljer med över 100 patent. Tre av bolagen, Acus , PhonePages och Chilirec var tidigt ute inom sina områden och fick uppmärksamhet i både nationell som internationell press.

Merinformation finns på hemsidan  www.speedment.com samt www.speedment.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *