Applied Nano Surfaces

Applied Nano Surfaces grundades år 2008 av Mattias Karls och Christian Kolar.

Applied Nano Surfaces  har utvecklat och patenterat en ny metod, Triboconditioning®, för att behandla stål- och gjutjärnsytor så att de får lågfriktionsegenskaper och ökad nötningsbeständighet. Metoden är billig, lätt att applicera och ger väldigt bra resultat i form av låg friktion och lång livslängd.  Applied Nano Surfaces  har även utvecklat en serie beläggningar som kan appliceras på en rad olika material för minskad nötning och friktion.

Applied Nano Surfaces licensierar Triboconditioning®-metoden till sina kunder, antingen till komponenttillverkare eller direkt till OEM:er, för behandling av olika komponenter som sitter i fordon, kompressorer, lager, pumpar etc.

Mer information finns på hemsidan www.appliednanosurfaces.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *