Aktuell portfölj

Entreprenörsteam i Första Entreprenörsfondens portföljbolag.