Vårt team

Vi är ett väl sammansatt, erfaret team som tillsammans jobbat med investeringar i tillväxtbolag under lång tid. Dessförinnan har managementteamet var för sig mer än tjugo års finansiell erfarenhet samt entreprenörserfarenhet i ett flertal branscher.

Från vänster: Peter Werme och  Rune Nordlander      Foto: Michael Fryer

Peter Werme, Partner
Peter har varit verksam i finansmarknaden i mer än 20 år inom främst kapitalförvaltning. Peter var med i teamet som startade ABB Investment Management och ABB Fonder 1986/87 där han var verksam i totalt tio år. Under dessa år förvaltade Peter under olika perioder svenska aktier och obligationer, europeiska aktier samt småbolag. Peter var även med och startade och förvaltade både SEB och Handelsbankens Hedgefonder. Peter har också varit ansvarig för svenska aktier på Länsförsäkringar under två år samt analytiker på Custos. Peter Werme har en civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Rune Nordlander, Partner
Rune har som grundare och VD byggt upp Endevo AB (numera Symbio AB), IT/ Kvalitetssäkring, som 2008 hade 80-tal anställda och en omsättning på 103 MSEK. Rune var tidigt med som dotterbolags-VD och delägare i Frontec AB, IT/konsult, och byggde upp företaget från ett litet lokalt konsultbolag till ett börsnoterat IT-företag med 450 MSEK i omsättning. Rune har som grundare/delägare varit med och startat ett tiotal företag inom olika branscher som t ex IT, Medtech, energi samt verkat som affärsängel i ytterligare ett antal bolag dessutom har Rune varit rådgivare för VC-investeringar. Rune Nordlander har en civilingenjörsexamen från KTH samt en Executive MBA från Uppsala universitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *