Vårt arbetssätt

Första Entreprenörsfonden investerar i entreprenörsledda tillväxtföretag med ett kapitalbehov upp till 5 MSEK det första året. Ofta syndikerar vi med utvalda investerare. Vi utgår från att det krävs ett starkt entreprenörsteam för att bygga framgångsrika tillväxtföretag.

Vi har ett stort dealflow av entreprenörsledda bolag och har även gjort ett stort antal investeringar. Vår investeringsprocess består av två delar, en utvärderingsprocess och en värdeskapandeprocess. 

Utvärderingsprocess

Utvärderingsprocessen baseras på ett stort inflöde av högkvalitativa entreprenörsledda bolag som kommer från Första Entreprenörsfondens nätverk. Ett stort antal entreprenörer har hittills blivit utvärderade i processen.

  • I det första steget försäkrar vi oss om att våra övergripande kriterier är uppfyllda.
  • I det andra steget fördjupar vi processen där vi först utvärderar entreprenörsteamet och sedan affärsmöjligheten.

Första Entreprenörsfondens Investeringspyramid

Vid utvärderingen av entreprenörsteamet fokuserar vi på deras  värderingar, personliga egenskaper, vision, drivkrafter och färdigheter. Affärsmöjligheten  utvärderas tillsammans med entreprenörsteamet där vi utgår från visionen som sedan bryts ned till konkreta aktiviteter. Resultatet blir en förenklad affärsplan som blir underlag för beslut om investering i bolaget.

Värdeskapandeprocess

Första Entreprenörsfonden, utvecklar portföljbolagen som en del i teamet via ett aktivt engagemang i styrelsen, bollplank till entreprenörteamet, målstyrning, finansiering m.m. I centrum av värdeskapandet står alltid team-aspekten, där Första Entreprenörsfonden stödjer och utvecklar entreprenörsteamen för att nå högst möjliga tillväxt.

Första Entreprenörsfondens Värdeskapandemodell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *