Om oss

Från vänster: Rune Nordlander och Peter Werme
Foto: Michael Fryer

Första Entreprenörsfonden etablerades 2007 som ett managementbolag för att utvärdera, utveckla och investera i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam i Sverige. Första Entreprenörsfonden har ett erfaret team som tillsammans jobbat med investeringar i tillväxtbolag de senaste åtta åren. Dessförinnan har managementteamet var för sig mer än tjugo års finansiell erfarenhet samt entreprenörserfarenhet i ett flertal branscher.

Första Entreprenörsfonden investerar genom årsvisa fonder i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam och med ett kapitalbehov upp till 5 MSEK det första året. Första Entreprenörsfonden har skapat en ny investeringsmodell som är anpassad till segmentet tidig tillväxtfas och som möjliggör en mycket god avkastning till investerarna.

Investeringar sker via årsvisa fonder (svenska aktiebolag) främst för att undvika värderingsproblematik, öka transparensen samt att det medför en lägre kostnad för investerarna.

Första Entreprenörsfonden utgår från att det krävs ett starkt entreprenörsteam för att bygga framgångsrika tillväxtföretag. Första Entreprenörsfonden är aktiva investerare med en filosofi att vid investering bli en del av entreprenörsteamet för att därigenom stödja en positiv bolagsutveckling på bästa möjliga sätt. Det nära samarbetet kräver en noggrann utvärderingsprocess som säkerställer en match mellan Första Entreprenörsfonden och bolaget.

Dagens portföljbolag valdes på grund av sina kompetenta och engagerade entreprenörsteam där Första Entreprenörsfondens investering och engagemang möjliggör en bättre tillväxt och ett effektivt stöd för entreprenörerna.