Investerare

Första Entreprenörsfonden sätter ny standard i segmentet tidig tillväxtfas genom att:

  • Erbjuda en unik möjlighet att investera i en portfölj av tillväxtföretag med starka entreprenörsteam
  • Skapa hög avkastning
  • Förstå entreprenörteamets betydelse för uppbyggnad av tillväxtföretag
  • Ha entreprenörsfokus istället för branschfokus
  • Systematiskt utvärdera entreprenörsteam och affärsmöjligheter

Investeringsstrategi

Första Entreprenörsfonden utvärderar 100-150 entreprenörsteam/företag om året och avser att varje år investera i 2-3 nya tillväxtföretag samt utföra 6-8 följdinvesteringar i de bästa befintliga portföljbolagen för att uppnå en riskspridning och en bra balans i portföljen. En enskild investering kan maximalt uppgå till 25 procent av fonden. Investeringar kan även syndikeras med andra investerare i vårt nätverk.Första Entreprenörsfonden har en väl utvecklad process för att kvalificera de bästa investeringsmöjligheterna anpassad till tillväxtbolag med starka entreprenörsteam med målsättningen att skapa en avkastning till investerarna på mer än 20 procent per år.

Investeringarna sker i såväl noterade som onoterade bolag samt i ett flertal olika branscher och görs i olika faser i bolagens utveckling. Detta ger en diversifiering av totalportföljen och en bättre sannolikhet att uppnå en god långsiktig avkastning med en lägre risk.

Investeringsfilosofi

För mycket kapital i tidig tillväxtfas är skadligt. Dels blir entreprenörsteamet utspädda i ett tidigt skede, dels så skapas en företagskultur där kapital finns alltför lättillgängligt. Första Entreprenörsfonden vill skapa förutsättningar att kapitalet används effektivt och på ett entreprenörsmässigt sätt. Detta innebär bl.a. fokus på kundfinansiering och test av affärsmodellen tidigt samt att kapital tillsätts successivt.

Fondstruktur
Finansiering sker via årsvisa fonder (Svenska Aktiebolag) vars storlek anpassas till bedömt kapitalbehov som finns i de gjorda investeringarna samt nya.

                   
Årsredovisning Första Entreprenörsfonden 2014 AB