Entreprenörer

Är du entreprenör?
Vi söker efter Sveriges bästa entreprenörsteam. Vår erfarenhet visar att de bästa entreprenörerna har en förmåga att också hitta de bästa affärsmöjligheterna. Vi tror att det behövs ett starkt entreprenörsteam för att uthålligt kunna bygga ett företag från grunden till ett stort tillväxtbolag och därför har vi en grundlig process för att utvärdera just entreprenörsskapet.

En stark entreprenörsprofil innebär för oss ett entreprenörsteam som t. ex.

  • har stor uthållighet
  • har kostnadskontroll och viss intjäning, dvs “entreprenörsekonomi”
  • har en bevisad säljförmåga
  • är huvudägare i bolaget med ett begränsat antal andra ägare
  • visar att han/hon är en genomförare

Vad gäller affärsmöjligheten så har vi bl a följande kriterier:

  • marknadsacceptans, vilket innebär minst en referenskund
  • tydlig och genomtänkt affärsmodell
  • plattformstänkande med möjlighet till tillämpningar inom ett flertal marknadssegment
  • tillväxtföretag

Kontakta oss för mer information

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *